กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

วันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2564

{{title}}

รายละเอียด

...

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้...

รายละเอียด

...

ระบบ Bill payment เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรหัสใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาค...

รายละเอียด

...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

{{title}}

รายละเอียด

...

กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิก กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว...

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุด เดือน พฤษภาคม

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2564{{title}}

รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิร...

รายละเอียด

...

ปรับเปลี่ยนเวลารับเงินสดประจำวัน

อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

{{title}}  

รายละเอียด

...

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับที่ 2 ปี2564

อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

   
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

3.80 %

ฝากโครงการออมทรัพย์เปียมสุข

3.85 %

ฝากออมทรัพย์

3.50%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.75%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.75%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.00% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 877532
สถิติการเข้าระบบ 168