กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

อบรมสัมนาประจำปี 2562

สหกรณ์ฯหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ...

รายละเอียด

...

วันปิยะมหาราช

สหกรณ์ฯ ประกาศวันปิดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ( วันปิยมหาราช ) ส...

รายละเอียด

...

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต...

รายละเอียด

...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ...

รายละเอียด

...

โคราชโมเด็ล

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการศึกษาด...

รายละเอียด

...

โครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาณสหกรณ์ เป็นตัวแทนของโครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก...

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครกรรมการสรรหา

เรือง  รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ค...

รายละเอียด

...

เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่ว่างแต่ละเขต

ประกาศ เรือง     เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวา...

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

เรือง รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ &nb...

รายละเอียด

...

เขตประธานกรรมการหรือกรรมการ ครบวาระ ตำแหน่งที่ว่าง

 เรือง เขตประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่...

รายละเอียด

...

ประกาศสมาคมณาปนกิจผู้ค้ำ

อ่านประกาศ ใบสมัครณาปนกิจผู้ค้ำ {{title}}

รายละเอียด

...

ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2562

ประกาศ 1.เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก"  ...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 434515
สถิติการเข้าระบบ 168