กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ขยายรับสมัครสมาชิกณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำ กรณีพิเศษ สำหรับสมาชิกอายุ 61-75 ปี

ประกาศ  ใบสมัคร{{title}}

รายละเอียด

...

วันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2563

วันหยุดในเดือนธันวาคม ครม.ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธ...

รายละเอียด

...

สัญญาโทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

สัญญาโทรศัพท์ของสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถติดต่อได้เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เนื่องมา...

รายละเอียด

...

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริตน้อม จากการจากไปของ ท่าน สถิตย์ จริตน้อม กร...

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุดประจำเดือนพฤศจิกายน

{{title}}

รายละเอียด

...

Bill payment

สมาชิกสามารถชำระหนี้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19) ผ่...

รายละเอียด

...

วันที่ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ ปี 2563

1. สมาชิกเปิดบัญชีรายละเอียดหน่วยเลือกตั้ง  2. เปิดดูรายเชื่อเพื่อตรวจส...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาเป็นกรรมการ ประจำปี 2564

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาเป็นกรรมการ ประจำปี 2564{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการ รับสมัครเลือกตั้งผู้แทน รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

1.ประกาศ  เขตสรรหากรรมการดำเนินการ หมดวาระ ปี 2564-2565  ---------...

รายละเอียด

...

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ

อ่านประกาศ {{title}}

รายละเอียด

...

เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2563

อ่านประกาศและดาวโหลดเอกสาร{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 677728
สถิติการเข้าระบบ 168