กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564

{{title}}

รายละเอียด

...

กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิก กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว...

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุด เดือน พฤษภาคม

{{title}}

รายละเอียด

...

การส่งเอกสารการกู้หรือเอกสารต่างๆ

{{title}}

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-75 ปี

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัคร{{title}}

รายละเอียด

...

เลื่อนเวลาการปิดเคาร์เตอร์ การเงิน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที...

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันโรคและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ขยายวงเงินกู้ในสถานการโควิด

  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้สมาชิกเดือดร้อน คณะกรรมการได้ต...

รายละเอียด

...

สมาชิกสมทบ 2564

อ่านคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ใครบ้างเป็นสมาชิกสมทบกับส...

รายละเอียด

...

โครงการให้เงินกู้ Covid-19 ปี2564

ดาวน์โหลดเอกสารการกู้และเอกสารค้ำประกัน   คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(...

รายละเอียด

...

ผู้ได้เงินสวัสดิการสมาชิก

ประกาศและรายชื่อผู้ได้รับ{{title}}

รายละเอียด

...

วันเกิด

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

หักภาษี 15%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 847532
สถิติการเข้าระบบ 168