กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

เลือกตั้ง

{{title}}

รายละเอียด

...

วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหม...

รายละเอียด

...

อบรมสัมนาประจำปี 2562

สหกรณ์ฯหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ...

รายละเอียด

...

วันปิยะมหาราช

สหกรณ์ฯ ประกาศวันปิดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ( วันปิยมหาราช ) ส...

รายละเอียด

...

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.9)

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต...

รายละเอียด

...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิ...

รายละเอียด

...

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อที่มีสิทธิเลือกตั้งตามเขต ที่ได้ประกาศ   ***...

รายละเอียด

...

line office

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครกรรมการสรรหา

เรือง  รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ค...

รายละเอียด

...

เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวาระหรือตำแหน่งที่ว่างแต่ละเขต

ประกาศ เรือง     เขตและประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการครบวา...

รายละเอียด

...

ประกาศสมาคมณาปนกิจผู้ค้ำ

อ่านประกาศ ใบสมัครณาปนกิจผู้ค้ำ {{title}}

รายละเอียด

...

ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2562

ประกาศ 1.เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก"  ...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 449353
สถิติการเข้าระบบ 168