กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ



...

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย

{{title}}

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำประกันเปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)

  รายละเอียดประกาศ ใบสมัคร (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสว...

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-70 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 065-029-3166 คุณฟ้า Download ใบสมัครประเภทสามั...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ฯ ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสำนักงานแ...

รายละเอียด

...

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้...

รายละเอียด

...

เงินกู้โควิด 2022

---------------------------------------------------------------------------...

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิกสามัญ , สมาชิกสมทบ 1 , สมาชิกสมทบ 2 และ, สมาชิกสมทบ 3 เป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 064-3284019 {{title}}

รายละเอียด

...

เปลี่ยนแปลงเงินเดือนหรือเงินบำนาญ คงเหลือสุทธิดำรงชีพ การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

{{title}}

รายละเอียด

...

ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid - 19 )

{{title}}

รายละเอียด

...

ให้กรรมการดำเนินการ หยุด ปฎิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่ง

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

{{title}}  

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

3.80 %

ฝากโครงการออมทรัพย์เปียมสุข

3.85 %

ฝากออมทรัพย์

3.50%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.75%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.75%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.00% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 1108903
สถิติการเข้าระบบ 168