กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ร่างกฏกระทรวงที่เกียวกับสหกรณ์

  สมาชิกสามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรั...

รายละเอียด

...

รายละเอียดการหักเงินสมาคม

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัยพ์ครูสกลนครเนื่องด้วย รายละเอียดในใบเสร็จประจำเดื...

รายละเอียด

...

คณะกรรมการชุดใหม่ ประชุมประจำเดือนภุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการชุดใหม่ ประชุมประจำเดือนภุมภาพันธ์ 2563{{title}}

รายละเอียด

...

กู้ยืมเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกั...

รายละเอียด

...

กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดร

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาน สอ. ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการและผูจัดการ ลงนามกู้...

รายละเอียด

...

วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน  ตัวอย่าง 1.ยอดยกมาของปี 60ทั้งปี  100,000...

รายละเอียด

...

ร่วมไวอาลัย

แสดงความเสียใจ กับทุก ครอบครัว ที่ได้สูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รัก จากเหตุการณ์ ...

รายละเอียด

...

ประกาศผู้ไดรับสวัสดิการบำเหน็จ 2562

ประกาศรายชือผู้ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จ ประจำปี 2562    &nb...

รายละเอียด

...

line office

{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรปี2562

ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรปี2562 อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562-2563

                    &nbs...

รายละเอียด

...

ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2562

ประกาศ 1.เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก"  ...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้การศึกษา

6.75% งดกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 513249
สถิติการเข้าระบบ 168