กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

โคราชโมเด็ล

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการศึกษาด...

รายละเอียด

...

โครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาณสหกรณ์ เป็นตัวแทนของโครงการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก...

รายละเอียด

...

กำหนดยกเลิกเกรฑการรับสมาชิกประภทสามัญและสมทบ สำหรับปีบัญชี 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ยอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำกว่า 500 บาท ปี2561

เรียนสมาชิกสหกรณ์    สมาชิกสหกรณ์ ที่มียอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำ...

รายละเอียด

...

แจ้งการดูปันผลเฉลี่ยคืน

เรียนสมาชิกสหกรณ์  สมาชิกสามารถดูผลปันผลเฉลี่ยคืนและตรวจสอบบัญชีธนา...

รายละเอียด

...

วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน ( เพือเข้าประชุมใหญ่ในปี 62) ตัวอย่างสมมุติ&nbs...

รายละเอียด

...

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพวรางกูร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ...

รายละเอียด

...

ประกาศสมาคมณาปนกิจผู้ค้ำ

อ่านประกาศ ใบสมัครณาปนกิจผู้ค้ำ {{title}}

รายละเอียด

...

เพิ่มวันทำการสหกรณ์

ประกาศ  เรืองเพิ่มวันทำการ    สหกรณ์ฯได้เปิดให้ทำกา...

รายละเอียด

...

วันแม่ วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ประวัติวันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ....

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ฯ เปิดรับบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่เป็นคู่สมรส หรือ บิดา-มารดา ห...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 393794
สถิติการเข้าระบบ 168