กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

วิธีคำนวนปันผลเฉลี่ยคืน

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน  ตัวอย่าง 1.ยอดยกมาของปี 60ทั้งปี  100,000...

รายละเอียด

...

เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ พลตรีประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา

 วันที่ 10 มกราคม  2563 เวลา 14.30 น นายวีระชน  ธิมะสาร ประธาน...

รายละเอียด

...

ข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 10 มกราคม  2563  เวลา 16.30 น นายวีระชน  ธิมะสาร ประธาน...

รายละเอียด

...

สพม 23 เยียมชม

ดร. ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา...

รายละเอียด

...

วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับถาวร ถือเป็นกฏหม...

รายละเอียด

...

อบรมสัมนาประจำปี 2562

สหกรณ์ฯหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ...

รายละเอียด

...

ปันผลเฉลี่ยคืนปี 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาประจำสหกรณ์

        อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการสรรหาผู้สมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

     อ่านประกาศ  {{title}}

รายละเอียด

...

ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรปี2562

ผลการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรปี2562 อ่านประกาศ{{title}}

รายละเอียด

...

line office

{{title}}

รายละเอียด

...

ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562-2563

                    &nbs...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้การศึกษา

6.75% งดกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 502120
สถิติการเข้าระบบ 168