กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

คณะกรรมการชุดที่ 60 ปี 2560

{{title}}

รายละเอียด

...

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก" ขอเชิญชวนสมาชิก ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ ข้...

รายละเอียด

...

พบปะพูดคุยกับพี่น้องครูศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 21 กรกฎาคม2559 พบปะพูดคุยกับพี่น้องครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่9อำเภอวาริชภูมิ ...

รายละเอียด

...

ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สพป.เขต 2

วันที่ 11 กรกฎาคม2559 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17  ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื...

รายละเอียด

...

ประชุมข้าราชการบำนาญอำเภอสว่างแดนดิน

วันที่ 2 กรกฎาคม2559 บรรยายเรื่องการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัดในการประ...

รายละเอียด

...

เปิดรับสมัคร สมาชิกสมทบ

{{title}}

รายละเอียด

...

วันสหกรณ์แห่งชาติ

{{title}}

รายละเอียด

...

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศเรื่อง ตรวจสอบเลขบัญชีสำหรับโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน

ตามที่สหกรณ์ จะมีโอนเงินปันผล เฉลี่ยคืน ให้กับสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกอาจปิดบัญชีไปแล้วหรือเปลี่...

รายละเอียด

...

security

{{title}} หากสมาชิกยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ หากลงทะเบียนสมาชิ...

รายละเอียด

...

ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ลงนามเซ็นสัญญา...

รายละเอียด

...

มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ , ผู้...

รายละเอียด

...

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมทรัพยครูสกลนคร ได้จัด...

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายเชิดชัย สิงห์มหันต์


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้กู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้เพื่อสวัสดิการฯ

7.00%

เงินกู้โอมเธียร์เตอร์

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.75%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

4.00%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 48708
สถิติการเข้าระบบ 168