กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

วารสารประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อเปิดอ่าน{{title}}

รายละเอียด

...

สมาชิกหักเงินได้บ้างส่วน

{{title}}

รายละเอียด

...

แผนการประมวลเรียกเก็บและผ่านรายการประจำเดือน

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง ชำระเงินอีก 1 ช่องทาง

ตามกระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงิน...

รายละเอียด

...

คู่มือ การฝาก / ถอน ผ่านตู้ ATM

{{title}}

รายละเอียด

...

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 2566

คุณสมบัติและประกาศ Download ใบสมัคร (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

คุณสมบัติและประกาศ Download ใบสมัคร (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ

อ่านรายชื่อและประกาศ (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

เงินกู้โครงการใหม่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพ

< Download คำขอกู้ (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

ผลการเลือกตั้งผู้สอบกิจการและ คณะกรรมการดำเนินการ

  ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ{{...

รายละเอียด

...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.5%

เงินกู้สามัญ

6.5%

เงินกู้พิเศษ

6.5%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.5%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.25%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

1761

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

81618