กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

วันปิยมหาราช

"วันปิยมหาราช" ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ...

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิกณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำ กรณีพิเศษ สำหรับสมาชิกอายุ 61-70 ปี

ประกาศ ใบสมัคร{{title}}

รายละเอียด

...

สมาชิกสหกรณ์สามารถ ทำธุระกรรมผ่าน KTB netbank ได้แล้ว

Admin ขออธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักการทำธุรกรรม ผ่าน KTB Netbank ผ่าน ระบ...

รายละเอียด

...

ครม.มีมติ ให้ 4-7 ก.ย. 63 เป็นวันหยุด ชดเชยวันสงกรานต์ สหกรณ์ฯ หยุดยาว 4 วัน

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น ...

รายละเอียด

...

ช่องทางชำระเงิน

{{title}}

รายละเอียด

...

ร่วมประเมินความพึงพอใจ การให้บริการ

สมาชิกสามารถร่วมประเมินตาม link ที่แสดง ได้เลยนะครับ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพั...

รายละเอียด

...

ประกาศ รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการ รับสมัครเลือกตั้งผู้แทน รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

1.ประกาศ  เขตสรรหากรรมการดำเนินการ หมดวาระ ปี 2564-2565    2...

รายละเอียด

...

อบรมสัมนา และศึกษาดูงาน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

ประกาศหยุด ทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เนื่องจากสหกรณ์ฯ จัดการโคร...

รายละเอียด

...

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ

อ่านประกาศ {{title}}

รายละเอียด

...

เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2563

อ่านประกาศและดาวโหลดเอกสาร{{title}}

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2563

อ่านประกาศและใบคำขอทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก{{title}}

รายละเอียด

...

Bill payment

ดาวโหลดไพล์ PDF    {{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

S__33333363   qrCODEFinish
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงศ์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 658423
สถิติการเข้าระบบ 168