กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

คู่มือ การฝาก / ถอน ผ่านตู้ ATM

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทาง ชำระเงินอีก 1 ช่องทาง

ตามกระทรวงศึกษาฯต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเรื่องการหักเงิน...

รายละเอียด

...

กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ย

{{title}}

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ผู้ค้ำประกันเปิดรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)

  รายละเอียดประกาศ ใบสมัคร (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสว...

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-70 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 065-029-3166 คุณฟ้า Download ใบสมัครประเภทสามั...

รายละเอียด

...

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ       1 เป็นสมาชิกสหกรณ...

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

*** ส่งคำขอภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 *** การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริม...

รายละเอียด

...

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก

{{title}}

รายละเอียด

...

เงินกู้โควิด 2022

---------------------------------------------------------------------------...

รายละเอียด

...

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2565

{{title}}

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิกสามัญ , สมาชิกสมทบ 1 , สมาชิกสมทบ 2 และ, สมาชิกสมทบ 3 เป็นกรณีพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 064-3284019 {{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.5%

เงินกู้สามัญ

6.5%

เงินกู้พิเศษ

6.5%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.5%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

3.30 %

ฝากโครงการออมทรัพย์เปียมสุข

3.35%

ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.00%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

11231

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

163833

48547