กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

แผนการประมวลเรียกเก็บและผ่านรายการ ประจำเดือนเมษายนถึง กรกฎาคม 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

ขอเรียนเชิญสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำก...

รายละเอียด

...

แจ้ง วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันหยุด

วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป...

รายละเอียด

...

นโยบาย ปปง.

{{title}}

รายละเอียด

...

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

{{title}}

รายละเอียด

...

วารสารประชาสัมพันธ์

คลิกเพื่อเปิดอ่าน{{title}}

รายละเอียด

...

ระเบียบเงินกู้สามัญเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา (รวมหนี้ธนาคารออมสิน)

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศสมาชิกสมทบ

Click เพื่อ Download ใบสมัครสมาชิก{{title}}

รายละเอียด

...

เงินกู้โครงการใหม่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพ

< Download คำขอกู้ (คลิก){{title}}

รายละเอียด

...

รับสมัครสมาชิก

  Click เพื่ออ่านรายละเอียดของสมาคม     Click เพื่อ Down...

รายละเอียด

...

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

{{title}}

รายละเอียด

...

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก

{{title}}

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายทินกร  อินทะนาม


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.5%

เงินกู้สามัญ

6.5%

เงินกู้พิเศษ

6.5%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.5%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

3.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.25%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.25%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

3.5% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.25%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติเดือนปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

0

898

สถิติปีปัจจุบัน

- สถิติการเข้าชม

- สถิติการเข้าระบบ

19882

164153