กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

รายชื่อสมาชิกขอรับเงินคืนจากเขต 2 กรณีหักเงินเกินประจำเดือน สิงหาคม 2560

แจ้ง สมาชิกสหกรณ์บำนาณเขต 2 เขต 2 ได้เรียกเก็บสมาชิกสหกรณ์บำนาญเขต 2 ป...

รายละเอียด

...

รายชื่อสมาชิกเขต 2 ต้องชำระเงินเพิ่ม ของเดือนสิงหาคมค 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด บำนาญเขต 2 เนื่องจาก เขต 2  ...

รายละเอียด

...

คณะกรรมการชุดที่ 60 ปี 2560

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการผู้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ...

รายละเอียด

...

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก"

วิธีการใช้งานระบบ "ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก" ขอเชิญชวนสมาชิก ลงทะเบ...

รายละเอียด

...

พบปะพูดคุยกับพี่น้องครูศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 21 กรกฎาคม2559 พบปะพูดคุยกับพี่น้องครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษ...

รายละเอียด

...

ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สพป.เขต 2

วันที่ 11 กรกฎาคม2559 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17  ที่ห...

รายละเอียด

...

ผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2561-2562

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมกา...

รายละเอียด

...

ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 2560

ประกาศ  เรือง " ขอรับเงินสวัสดิ์การบำเหน็จสมาชิก" &...

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง  การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศ...

รายละเอียด

...

เกณฑ์การให้เงินกู้ 2560

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่อง  เกณฑ์ก...

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ...

รายละเอียด

...

แก้ไขระเบียบสหกรณ์

ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2559 สมาชิกท...

รายละเอียด

...

ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกร...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์คร...

รายละเอียด

...

Mom day2017

{{title}}

รายละเอียด

...

มอบของขวัญวันเกิด ให้กับ กรรมการ ,ผู้ตรวจ,เจ้าหน้าที่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ประธานเชิดชัย สิงห์มหันต์ มอบของขวัญวันเกิด ให...

รายละเอียด

...

พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมท...

รายละเอียด

...

ประธานกรรมการ


นายเชิดชัย สิงห์มหันต์


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

7.00%

เงินกู้สามัญ

7.00%

เงินกู้พิเศษ

7.00%

เงินกู้การศึกษา

7.00%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

7.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากออมทรัพย์

4.00%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

4.25%

ฝากประจำ 3-6 เดือน

4.25%

ฝากประจำ 6-12 เดือน

4.50%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.50%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.75%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 61084
สถิติการเข้าระบบ 168