กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ประกาศวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสว...

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-75 ปี

เข้าสู่เว็บไซต์หลัก Download ใบสมัครประเภทสามัญ (คลิก) Download ใบสมัคร...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ฯ ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสำนักงานแ...

รายละเอียด

...

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้...

รายละเอียด

...

ระบบ Bill payment เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรหัสใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาค...

รายละเอียด

...

กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิก กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว...

รายละเอียด

...

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดองเชื่อไวรัสโคโรน่า

{{title}}

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564   คุณสม...

รายละเอียด

...

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเรื่อง ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ       1 เป็นสมาชิกสหกรณ...

รายละเอียด

...

ประกาศสหกรณ์ฯเป็นพื้นที่เสี่ยง โควิด-19

สหกรณ์ฯประกาศ พื้นที่เสี่ยง โควิด-19 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ รายที่ 4,205&nbs...

รายละเอียด

...

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

{{title}}  

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

   
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

3.80 %

ฝากโครงการออมทรัพย์เปียมสุข

3.85 %

ฝากออมทรัพย์

3.50%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.75%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.75%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.00% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 926434
สถิติการเข้าระบบ 168