กิจกรรมสหกรณ์ฯ

รายงานต่างๆ...

ประกาศวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2564

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสว...

รายละเอียด

...

สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ เปิดรับสมัครสมาชิก อายุ 20-75 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 065-029-3166 คุณฟ้า Download ใบสมัครประเภทสามั...

รายละเอียด

...

สหกรณ์ฯ ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในสำนักงานแ...

รายละเอียด

...

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้...

รายละเอียด

...

ระบบ Bill payment เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สหกรณ์ฯ ได้เพิ่มรหัสใหม่ เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาค...

รายละเอียด

...

กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

แจ้งสมาชิก กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดำเนินการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาประจำสหกรณ์ ได้รับสม้...

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาประจำสหกรณ์

รายละเอียดและคุณสมบัติ 1.  สมาชิกและข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำหรือข...

รายละเอียด

...

ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ปี 2565-2566.

จากประกาศ  เขตสรรหากรรมการดำเนินการหมดวาระ ปี 2565-2566  (คลิกเพื่...

รายละเอียด

...

ประกาศเขตสรรหากรรมการดำเนินการหมดวาระ ปี 2565-2566

ประกาศเขตสรรหากรรมการดำเนินการหมดวาระ ปี 2565-2566 การดำรงตำแหน่งกรรมการดำเน...

รายละเอียด

...

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดองเชื่อไวรัสโคโรน่า

{{title}}

รายละเอียด

...

การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  *** ส่งคำขอภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 *** การให้ทุนสวัสดิการเพื่อ...

รายละเอียด

...

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างที่ 24-26 พฤษาคม 2562

{{title}}

รายละเอียด

 

   
... ... ... ...

ประธานกรรมการ


นายวีระชน ธิมะสาร


คณะกรรมการ

ผู้จัดการ


นายนรินทร์ ผานะวงค์


ปรึกษา/รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
081-974-8742


แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจ

แจ้งข้อเสนอแนะ ร้องเรียน

แจ้งข้อเสนอแนะ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เพือเหตุฉุกเฉิน

6.75%

เงินกู้สามัญ

6.75%

เงินกู้พิเศษ

6.75%

เงินกู้ฉุกเฉิน ATM

6.75%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ฝากโครงการออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับสมาชิก

3.80 %

ฝากโครงการออมทรัพย์เปียมสุข

3.85 %

ฝากออมทรัพย์

3.50%

ฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.75%

ฝากประจำ 3 แต่ไม่ถึง 12 เดือน

3.75%

หักภาษี15%

ฝากประจำ 12 เดือนขึ้นไป

4.00% 

หักภาษี 15%

ฝากจากสหกรณ์อื่น

3.50%

อ่านประกาศ

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 954429
สถิติการเข้าระบบ 168