โดย เอกรินทร์ 17 ต.ค. 2560

โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2560

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร เป็นประธานกรรมการเขตพื่้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสหกรณ์จังหวัด สกลนคร ได้จัดอบรมโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ร...

โดย admin 02 มิ.ย. 2560

ตอนรับ ท่านเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร คนใหม่

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธาน และคณะกรรมการ พร้อม เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงยินดีตอนรับ ท่านเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร...

โดย admin 02 มิ.ย. 2560

ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด มีวาระประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้ง นายเชิดชัย สิงห์มหัต์ เป็นผู้แทนในการมอบ วุฒิบัตรให้แก่ ...

โดย admin 23 พ.ค 2560

ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ

   เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันน...

โดย admin 20 เม.ย. 2560

อบรมหลักสูตร"กรรมการดำเนินการใหม่"

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 คณะกรรมการใหม่ชุดที่ 60 เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร"กรรมการดำเนินการใหม่"ณ โรงแรมแฟลิกซ์ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี {{title}}

โดย admin 12 เม.ย. 2560

พิธีไหว้พระขอพรในวันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2560 09:00 นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่ ทำพิธีไหว้พระ ขอพรสิงศักสิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ คณะกรรมการ ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ในวันสงก...

โดย admin 27 ก.พ. 2560

คณะกรรมการผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัดโดยนายเชิดชัย สิงห์มหันต์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ได้ ต้อนรับ คณะกรรมการผู้บริหารจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้มาแลกเปลี่ยนค...

โดย admin 27 ก.พ. 2560

การประชุมสัมมนา เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

การประชุมสัมมนา เพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เรื่อง กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่ควรรู้ {{title}}

  • รวมทั้งหมด : 1 หน้า :  1 
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 8

อัลบั้มภาพ