โดย เอกรินทร์ 25 ม.ค. 2564

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

จุดที่ 1 หอประชุม คุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด{{title}}

โดย เอกรินทร์ 05 ม.ค. 2564

เจ้าหน้าที่เกษียณ์ ปี 2563

{{title}}

โดย เอกรินทร์ 04 ม.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันจันทร์ 4 มกราคม 2564{{title}}

โดย เอกรินทร์ 25 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำเขตสรรหากรรมการดำเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประชุมคณะกรรมการประจำเขตสรรหากรรมการดำเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565  วันที่พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 24 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 11 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 29 ต.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 35/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 35/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 22 ต.ค. 2563

สอ.ครูนครพนม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน

นายสาทิน ไชยรา เลขานุการ สอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการต้อนรับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.ครูนครพนม จำกัด ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน สอ.ครูสกลนคร จำกัด ใน วันที่ 21 ตุลาคม ...


โดย เอกรินทร์ 20 ต.ค. 2563

โครงการอบรมสัมนานาและศึกษาดูงาน

โครงการอบรมสัมนานาและศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2563  เรื่อง สรุปแผนงบประมาณและสรุปการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล{{title}}

โดย เอกรินทร์ 06 ต.ค. 2563

ประชุมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลาการทางการศึกษา

ประชุมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลาการทางการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ครั้งที่1/2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 06 ต.ค. 2563

ประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทรา...

โดย เอกรินทร์ 05 ต.ค. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด เยี่ยมชม

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาน สอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการต้อนรับ คณะกรรมการจาก สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดนำโดยท่านประธานฯพิทยา ทิพยโสตธิ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน สอ.ครู...

โดย เอกรินทร์ 29 ก.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 32/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 32/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 29 ก.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 30/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 30/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพุธที่ 23 กันยายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 21 ก.ย. 2563

การร่วมมือทางการเิงนระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิจิตรกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครเพื่อบริการสมาชิก

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิต จำกัด เพื่อทำธุรกรรมด้านการเงินโดยการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพ...

โดย เอกรินทร์ 31 ส.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 29/2563  ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 28 ส.ค. 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มาศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด {{title}}

โดย เอกรินทร์ 26 ส.ค. 2563

อบรมกรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่25 - 28 สค. 63 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการใหม่ เข้าร่วมอบรมกรรมการดำเนินการใหม่ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่25 - 28 สค. 63 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่{{title}}

โดย เอกรินทร์ 20 ส.ค. 2563

การตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สหกรณ์จังหวัดและคณะทำงานทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลของจังหวัดสกลนครได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ฯตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563{{title}}

  • รวมทั้งหมด : 3 หน้า :  1   2    3   Next>>
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 41