โดย ศรัณย์ 16 ก.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 26/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 26/2564 {{title}}

โดย ศรัณย์ 30 ส.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 25/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 25/2564 {{title}}

โดย ศรัณย์ 27 ส.ค. 2564

ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้ง สหกรณ์ฯ

ทำบุญเนื่องในวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด {{title}}

โดย ศรัณย์ 17 ส.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 24/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 64 ครั้งที่ 24/2564 วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด   {{title}}

โดย เอกรินทร์ 05 ส.ค. 2564

บริจาค ช่วยเหลือโรงพยาบาล เพื่อสู้โควิด

คณะกรรมการสอ.ครู สกลนคร จำกัด มีมติอนุมัติงบประมาณ 105,000 บาทเพื่อช่วยเหลือรพ.ในจังหวัดสกลนคร เพื่อสู้ภัยโควิด 19 และมอบให้กรรมการประจะเขตนำมอบให้ รพ.ในพื้นที่ ทุกอำเภอ{{title}}

โดย เอกรินทร์ 15 มิ.ย. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 18/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ครั้งที่ 18/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์{{title}}

โดย เอกรินทร์ 09 มิ.ย. 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ศึกษาดูงาน

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการ ได้ตอนรับนายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ฯ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้มาศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพยครูส...

โดย เอกรินทร์ 20 เม.ย. 2564

ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันที่ 20 เมษายน 2564{{title}}

โดย เอกรินทร์ 29 มี.ค 2564

ลงนามสัญญา กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ  ร่วมลงนามสัญญา กู้ยืมเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย   ในวันที่ 29 มีนาคม 2564{{title}}

โดย เอกรินทร์ 25 ม.ค. 2564

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

จุดที่ 1 หอประชุม คุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด{{title}}

โดย เอกรินทร์ 04 ม.ค. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันจันทร์ 4 มกราคม 2564{{title}}

โดย เอกรินทร์ 25 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการประจำเขตสรรหากรรมการดำเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประชุมคณะกรรมการประจำเขตสรรหากรรมการดำเนินการและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564-2565  วันที่พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 24 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563{{title}}

โดย เอกรินทร์ 11 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 37/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563{{title}}

  • รวมทั้งหมด : 3 หน้า :  1   2    3   Next>>
    มีจำนวนข้อมูลทั้งหมด : 55