ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 สพป.เขต 2

โดย admin วันที่ 11 ม.ค. 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม2559 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 17 
ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต2
ได้รับการต้อนรับจากผู้บร
ิหารและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง