ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

โดย admin วันที่ 11 ม.ค. 2560

นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ ประธานกรรมการ และ นายนรินทร์ ผานะวงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ลงนามเซ็นสัญญา ซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กับนายอังกูร ยงวานิชจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัทโซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด