พิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี2559

โดย admin วันที่ 12 ม.ค. 2560

วันที่ 12 เมษายน 2559 สืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออมทรัพยครูสกลนคร ได้จัดพิธี สรงน้ำพระพร้อมรดน้ำดำหัว