รายชื่อสมาชิกเขต 2 ต้องชำระเงินเพิ่ม ของเดือนสิงหาคมค 2560

โดย เอกรินทร์ วันที่ 28 ส.ค. 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด บำนาญเขต 2

เนื่องจาก เขต 2  ได้เรียกเก็บบำนาญเขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่างกรมบัญชีกลางกับสหกรณ์ฯ ผิด

สมาชิกสหกรณ์ฯ บำนาญเขต 2  ต้องชำระเงินเพิ่ม 

โดยสมาชิกดูรายละเอียดด้านล่างและช่องตัวอักษรสีแดง (จ่ายเพิ่ม) เป็นช่องยอดเงินที่สมาชิกต้องชำระให้กับสหกรณ์ฯ

สมาชิกเข้ามาชำระได้ที่สหกรณ์ฯ  หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาสกลนคร 412-1-000307 

  พร้อมโทรแจ้งสหกรณ์ หรือ Fax มาที่0-4297-2042 พร้อมระบุรายละเอียด

ชื่อ นามสกุล เลขทะเบียน  รายละเอียดชำระ  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 

รายชื่อสมาชิบำนาญเขต 2 ต้องชำระเงินเพิ่ม