รายชื่อสมาชิกขอรับเงินคืนจากเขต 2 กรณีหักเงินเกินประจำเดือน สิงหาคม 2560

โดย เอกรินทร์ วันที่ 29 ส.ค. 2560

แจ้ง สมาชิกสหกรณ์บำนาณเขต 2

เขต 2 ได้เรียกเก็บสมาชิกสหกรณ์บำนาญเขต 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่างกรมบัญชีกลางกับสหกรณ์ฯ ผิด

โดยที่เขต2หักเงินสมาชิกเกินจำนวนที่สหกรณ์แจ้งหักไปยังเขต สมาชิกดูรายละเอียดด้านล่าง ช่องรับเงินคืน สีเขียว  

พือรับเงินคืนในส่วนเงินที่เขตหักเกิน โดย   ติดต่อ คุณ สุจิตรา 099-204-5566 สพป สกลนคร เขต 2 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายชื่อสมาชิกขอรับเงินคืนเขต 2