ผู้มีสิทธิ์สมัครจะรับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการดำเนินการ ปี 2561-2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 14 พ.ย. 2560