นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพยครูสกลนคร จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ประจำปี 2560

โดย เอกรินทร์ วันที่ 09 พ.ค 2561