เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน ประจำปี

โดย เอกรินทร์ วันที่ 16 ต.ค. 2561

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  เจ้าหน้าที่ไปอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี