ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้แทน ประจำปี 2561

โดย เอกรินทร์ วันที่ 16 ต.ค. 2561

 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้แทน

เรือง กฏหมายการบริหารสหกรณ์และเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสดุดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด