แจ้งการดูปันผลเฉลี่ยคืน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 18 ม.ค. 2562

เรียนสมาชิกสหกรณ์ 
สมาชิกสามารถดูผลปันผลเฉลี่ยคืนและตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ทางสหกรณ์จะโอนปันผลเฉลี่ยเข้าบัญชี โดยสมาชิกสามารถดูข้อมูลปันผลเฉลี่ยคืน ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ได้แล้ว ในกรณีระบบไม่ปรากฏข้อมูลในปี 2561  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลมในระบบ เมื่อปรับปรุงเเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลปันผลเฉลี่ยคืนในปีดังกล่าวตามปกติ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ