ยอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำกว่า 500 บาท ปี2561

โดย เอกรินทร์ วันที่ 22 ม.ค. 2562

เรียนสมาชิกสหกรณ์ 
  สมาชิกสหกรณ์ ที่มียอดปันผลเฉลี่ยคืน ต่ำกว่า 500 บาทและไม่มีบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์
ทางสหกรณ์จะขอสงวนสิทธ์ไม่โอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย และนำยอดเงินดังกล่าวไปลดยอดใบเสร็จในเดือนถัดไป
จึงเรียนมาเพือทราบ