สงกราต์ปี 2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 11 เม.ย. 2562

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการฯ กรรมการสรรหาฯ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อกิจการของสหกรณ์และบุคคลากรทุกคนเนื่องในวันสงกรานต์ 2562