เพิ่มวันทำการสหกรณ์

โดย เอกรินทร์ วันที่ 17 พ.ค 2562

ประกาศ

 เรืองเพิ่มวันทำการ

   สหกรณ์ฯได้เปิดให้ทำการทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  เพื่อให้บริการรับเอกสารการเงินกู้ ตรวจสอบเอกสาร
การกู้ต่างๆ เตรียมจ่ายเงินกู้ในวันถัดไป รวมถึงงานเอกสารต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกันการทำธุระกรรมการเงินต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นฝากถอนเงินออมทรัพย์ฯลฯ 
 
     จึงเรียนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านมาใช้บริการได้ในวันดังกล่าว