กำหนดยกเลิกเกรฑการรับสมาชิกประภทสามัญและสมทบ สำหรับปีบัญชี 2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 05 มิ.ย. 2562