สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

โดย เอกรินทร์ วันที่ 19 ก.ย. 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562

จึงขอประกาศให้ชาวสกลนครเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันครับ
วันที่ 21 กันยายน 2562 เสด็จถึงสนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา ในเวลา 09.00 น.

เชิญประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ที่หน้าบ้านของทุกท่านเพื่อร่วมกันรับเสด็จฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับผม

สำหรับกำหนดการนั้น พระองค์ท่านเสด็จฯหลายพื้นที่เลยครับ ไม่ว่าจะเป็น

- เสด็จในการเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำที่ อบจ.หลังเก่า 
- เสด็จฯปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ห้วยโศก ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย 
- เสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาแก อ.เมือง 
และเสด็จติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นต้นครับ