รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 31 ต.ค. 2562

เรือง รับสมัครสมาชิกผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ

      ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ชุดที่ 62

จะสิ้นสุดลง ...

 

อ่านประกาศ

 

 

*************ใบสมัครกรรมการ****************

ใบสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นกรรการดำเนินการ

ใบสมัครผู้จะรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ

 **************ใบสมัครประธาน****************

ใบสมัครผู้จะรับการสรรหาเป็นประธานดำเนินการ

ใบสมัครผู้จะรับการเลือกตั้งเป็นประธานดำเนินการ

***********************************************