วันปิยะมหาราช

โดย เอกรินทร์ วันที่ 22 ต.ค. 2562

สหกรณ์ฯ ประกาศวันปิดทำการในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ( วันปิยมหาราช )
สหกรณ์ฯ จะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562