อบรมสัมนาประจำปี 2562

โดย เอกรินทร์ วันที่ 23 ต.ค. 2562

สหกรณ์ฯหยุดทำการในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เนื่องจากคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมสัมมนา-ศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 25 -27 ตุลาคมคม 2562