ข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 15 ม.ค. 2563

วันที่ 10 มกราคม  2563  เวลา 16.30 น นายวีระชน  ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์ รองประธานคนที่ 1 และนายนรินทร์  ผานะวงค์  ผู้จัดการ เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ ท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด