กู้ยืมเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โดย เอกรินทร์ วันที่ 13 ก.พ. 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ ร่วมลงนามสัญญา กู้ยืมเงิน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปชำระ เงินกู้ กับสถาบันที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และสร้างความมั่นคงให้กับ การบริหารจัดการ สหกรณ์ อีกทางหนึ่