กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 27 ก.พ. 2563

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ได้เข้ารวมงานวันสหกรณ์แห่ชาติ  ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จ.สกลนคร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563