ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 30 เม.ย. 2563

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  ทุกท่าน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เชื่อไวรัส โควิด-19 จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกฯที่จะมาใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพยครูสกลนคร จำกัด ดังนี้   

1บริการด้านสินเชื่อ

* โปรดหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯในช่วงนี้ โดยใช้บริการช่องทางอื่นอีก 3 ช่องทาง  คือ 1.การส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน 2.การส่งเอกสารให้กรรมการประจำหน่วย  หากจำเป็นต้องมาให้ฝากเอกสารไว้ที่เรื่อนรับรองด้านหน้าสหกรณ์ ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้รับเอกสารโดยเฉพาะไว้แล้ว   

2.บริการด้านการเงิน

* โปรดหลีกเลี่ยงการฝากเงินถอนเงินที่เคาน์เตอร์สหกรณ์ ให้ใช้บริการทางตู้ ATM หรือ INTERNETBANKING ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ผูกบัญชีไว้แล้ว  

3.ด้านธุรการและสวัสดิการ ให้ฝากเอกสารไว้ที่เรือนรับรองด้านหน้าสหกรณ์  

ทุกช่องทางสมาชิกสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขดังนี้ 042-972018  มือถือ 098-2042065 

064-2729971 ,  063-0506038  ,  093-5536968   FAX 042-972042

     ธนาคารกรุงไทย  412-1-00030-7