ไหว้พระ ขอพร 2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 17 เม.ย. 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายวีระชน ธิมะสารและ คณะกรรมการ ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่ ทำพิธีไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับ คณะกรรมการ ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ในวันขึ้นปีใหม่ไทย