ขยายระยะเวลาส่งหนังสือขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน 50% และพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ทุกประเภท

โดย เอกรินทร์ วันที่ 24 เม.ย. 2563