โครงการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

โดย เอกรินทร์ วันที่ 09 มิ.ย. 2563

โครงการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด