พิธีลงนามข้อตกลงการประกันสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 16 มิ.ย. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการและผู้จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการประกันสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัดกับบริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต (มหาชน) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563