คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 18 มิ.ย. 2563

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563