สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิต จำกัดฝากเงิน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 21 ส.ค. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิต จำกัด เพื่อการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด