ประชุมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบำนาญเมือง

โดย เอกรินทร์ วันที่ 07 ส.ค. 2563

ประชุมพัฒนาศักยภาพ หน่วยบำนาญเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  1  ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคุรุสดุดี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร  จำกัด