การตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

โดย เอกรินทร์ วันที่ 20 ส.ค. 2563

สหกรณ์จังหวัดและคณะทำงานทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลของจังหวัดสกลนครได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ฯตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563