ครม.มีมติ ให้ 4-7 ก.ย. 63 เป็นวันหยุด ชดเชยวันสงกรานต์ สหกรณ์ฯ หยุดยาว 4 วัน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 01 ก.ย. 2563

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 4 กันยายน และวันที่ 7 กันยายน 2563 ส่งผลให้มีวันหยุดยาว รวม 4 วัน

วันนี้ (13 ส.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563

โดย ส่งผลให้เดือนกันยายน 2563 จะมีวันหยุดยาว รวม 4 วัน คือ วันที่ 4-7 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลประกาศให้ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม เป็นวันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ มาแล้ว 1 วัน ส่งผลให้มีวันหยุดยาว 4 วัน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คือ ซึ่งเมื่อรวมกับการชดเชยวันหยุดพิเศษในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้อีก 2 วัน เท่ากับว่ารัฐชดเชยวันหยุดสงกรานต์ที่เลื่อนมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบแล้ว
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด หยุดทำการ ในวันที่ 4 ถึง วันที่ 7 รวม 4 วัน