ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 31 ส.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 29/2563  ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563