สมาชิกสหกรณ์สามารถ ทำธุระกรรมผ่าน KTB netbank ได้แล้ว

โดย เอกรินทร์ วันที่ 02 ธ.ค. 2563

Admin ขออธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักการทำธุรกรรม ผ่าน KTB Netbank ผ่าน ระบบ Bill payment กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
1. ในกรณีสมาชิก ทำธุรกรรม ไม่ว่าจะซื้อหุ้น ฝากเงิน ชำระหนี้ ชำระหนี้ รายเดือน ธนาคารจะส่งรายการธุรกรรมในวันถัดไป แต่ระบบของสหกรณ์จะบันทึกในวันที่สมาชิกทำธรุกรรม เช่น เงินฝาก ,ชำระหนี้ เอาง่ายๆ อันไหนที่มีดอกนั้นละครับ และสมาชิกสามารถยอดรายการที่ทำผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกได้เลย
2. ในกรณี สมาชิก ทำธรุกรรมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ทางจะสหกรณ์นำรายการธรุกรรม เข้าในวันที่จันทร์นะครับ โดยมันจะเกี่ยวข้องกับ ข้อที่ 1 ที่อธิบายข้างต้นไปว่า ระบบจะจับเอาวันที่สมาชิกทำธุรกรรมให้ เอาง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นออมทรัพย์ ก็จะคิดดอกให้วันที่โอนนะครับ แต่ถ้าเป็นเงินกู้ก็จะคิดดอกในวันที่สมาชิกมาชำระนั้นละครับ
3. ประเภท 202 ชำระหนี้รายเดือนนี้ละครับ ทำมั้ยต้องงดการชำระในวันสิ้นเดือน
admin จะอธิบายเรื่องการหักเงินจากเขตให้สมาชิกได้เข้าใจหลักง่ายๆก่อนะครับ
1. สหกรณ์จะเริ่มประมวลผล เรียกเก็บหนี้รายเดือนทุกต้นเดือน คือ วันที่ 1-2 ของเดือน แล้วแต่เดือนที่ไม่ติดเสาร์อาทิตย์นะครับ เพื่อเรียกเก็บหนี้ หุ้นเงินฝากรายเดือน ฯลฯ และจะส่งรายการเรียกเก็บ ไปตามเขตฯ โรงเรียน
2.พอสิ้นเดือน ช่วงวันที่ 25-30 ทางเขตก็จะเริ่มส่งรายการหักกลับมายังสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์ฯชำระหนี้ให้สมาชิกตามที่เขตแจ้ง เมื่อสหกรณ์ได้รายการครบแล้ว ทางสหกรณ์จะทำการตัดยอดชำระหนี้รายเดือน ให้กับสมาชิก เป็นอันสิ้นสุดขบวนการในเดือนนั้น
จากขบวนการข้างต้น จะเห็นได้ว่า สมาชิกสงสัยว่าสหกรณ์หักครบมั้ย ทำไมเงินเดือนเข้าเยอะจัง หรือหักเกินมั้ย สามารถเช็กได้ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูล หลังจากทราบว่า สมาชิกหากหักได้บางส่วน สมาชิกสามารถชำรผ่าน Bill payment ได้เลยโดยใส่ประเภท 202 และยอดเงิน ตามที่ระบบโชว์ว่าส่งขาดอยู่เท่าไหร่ แต่ต้องก่อนวันสินเดือนนะครับ เป็นอันจบ
4. ส่วนการชำระหนี้ อื่นๆ ระบบก็จะคำนวนการชำระหนี้แบบเดียวกับสมาชิกเดินเข้ามาชำระหนี้ที่สหกรณ์เลยนะครับ