ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ครั้งที่ 32/2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 29 ก.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่่ 32/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563