สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด เยี่ยมชม

โดย เอกรินทร์ วันที่ 05 ต.ค. 2563

นายวีระชน ธิมะสาร ประธาน สอ.ครูสกลนคร จำกัด นำคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการต้อนรับ คณะกรรมการจาก สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัดนำโดยท่านประธานฯพิทยา ทิพยโสตธิ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมและศึกษาดูงาน สอ.ครูสกลนคร จำกัด