อบรมสัมนา และศึกษาดูงาน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 06 ต.ค. 2563

ประกาศหยุด ทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เนื่องจากสหกรณ์ฯ จัดการโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่