ประชุมวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

โดย เอกรินทร์ วันที่ 06 ต.ค. 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ครั้งที่ 1/2563

ประจำวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์