ประชุมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลาการทางการศึกษา

โดย เอกรินทร์ วันที่ 06 ต.ค. 2563

ประชุมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลาการทางการศึกษาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ครั้งที่1/2563