โครงการอบรมสัมนานาและศึกษาดูงาน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 20 ต.ค. 2563

โครงการอบรมสัมนานาและศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 2563 

เรื่อง สรุปแผนงบประมาณและสรุปการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล