ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 35/2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 29 ต.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 35/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563