ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563

โดย เอกรินทร์ วันที่ 24 พ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ครั้งที่ 38/2563 ณ ห้องประชุมอินทราภิรมย์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563