โควิด-19

โดย เอกรินทร์ วันที่ 14 ธ.ค. 2563

ด้วยปัจจุบันยังมีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศ จึงแจ้งขอความร่วมมือสมาชิกที่เข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ฯ ทุกท่านจะต้องสวมหน้ากาก และต้องล้างมือด้วยเจลที่ทางสหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมกับเว้นระยะห่างในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือสมาชิกด้วยกันเอง