โครงการให้เงินกู้ Covid-19 ปี2564

โดย เอกรินทร์ วันที่ 10 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารการกู้และเอกสารค้ำประกัน

 

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด Covid-

19)2564

 

   หนังสือค้ำประกันเงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน(covid)

 

สมาชิกอ่านเกณฑ์การกู้ได้ที่ประกาศด้านล่าง