เลื่อนเวลาการปิดเคาร์เตอร์ การเงิน

โดย เอกรินทร์ วันที่ 19 เม.ย. 2564

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ ธนาคารต้องปิดทำการเร็วขึ้นสหกรณ์ ฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเคาว์เตอร์การเงิน และเงินธุรกรรมเงินสดต่างๆก่อนเวลา 14.30 น.เพื่อจะได้นำส่งธนาคารได้ทันเวลา และโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางมาใช้บริการที่สหกรณ์ ฯ ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื่อหรือ แพร่เชื่อ ในช่วงนี้ จนกว่าจะมีการเปลึ่ยนแปลง
ด้วยความปราถนาดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด