ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 20 เม.ย. 2564

นายวีรชน ธิมะสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด พร้อม คณะกรรมการ ผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ในวันที่ 20 เมษายน 2564