ขยายวงเงินกู้ในสถานการโควิด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 06 พ.ค 2564

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้สมาชิกเดือดร้อน คณะกรรมการได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวจึงได้แก้ไขดังนี้

1.ขยายวงเงินกู้สามัญ  กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 3,600,000 บาท(สามัญเดิม )ส่งชำระ 260 งวด ต้องชำระหนี้รายเดือนของสัญญาเก่ามาแล้ว 6 เดือนจึงยื่นสามารถยื่นกู้ได้ มีผู้ค้ำประกัน 4 คนเหมือนเดิม

 2.เปิดกู้สามัญเพิ่มอีก1สัญญาให้ชื่อว่า”เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้   คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ (เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)

      1) กู้ได้ 10เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 200,000บาท

      2) ส่งชำระ 180 งวดแบบธนาคาร ประมาณ เดือนละ 1,800 บาท

      3) ต้องปิดหนี้ฉฉ.และฉฉ.โควิด-19

      4) มีผู้ค้ำประกัน 2คน ซ้ำคนเดิมก็ได้

      5) หลังจากให้กู้แล้วมีเงินเหลือหัก 6 %

3. กู้ฉฉ.ได้5เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000บาท  ส่งชำระ 12 งวด มีเงินเดือนเหลือหัก 4%

หมายเหตุ; รายการกู้ข้อ 1+2 รวมกันแล้วไม่เกิน 3,600,000บาท

     หากมีปัญหาสอบถามคณะกรรมการในเขตของท่านได้

      ทั้งนี้จะประกาศให้กู้ยืมได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

         จาก ..คณะกรรมการ ชุดที่2564

    อนึ่งเพื่อปลอดภัยให้ท่านฝากคณะกรรมการมาส่งหรือถ้าจะเดินทางมาส่งที่สอ.ให้ส่งที่ศาลาด้านหน้า สอ.จะจัดจนท.ไปรอรับบริการทุกๆท่านครับ