สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด

โดย เอกรินทร์ วันที่ 12 ก.ค. 2564

ด่วนๆ ด่วนๆ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดภายในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ได้เกิดมีการแพร่ระบาดโควิด สหกรณ์ฯ ใคร่ขอความรวมมือสมาชิกในระยะนี้หลีกเลี่ยงการติดต่อหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น