กรณีการชำระหนี้รายเดือนพฤษภาคม 2564

โดย เอกรินทร์ วันที่ 25 พ.ค 2564

แจ้งสมาชิก
กรณีกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ชำระหนี้ฉุกเฉินทุกประเภท ระบบจะมองว่าเป็นสัญญาเดียวกัน รายการเรียกเก็บเงินฉุกเฉิน
จะนำมาชำระหนี้สามัญเพื่อพัฒนาฯ โดยคิดดอกเบี้ยตามวันที่ยื่นกู้ ส่วนที่เหลือเป็นเงินต้นทั้งหมดสมาชิกจะไม่ได้รับเงินคืน
สมาชิกจะได้รับเงินคืน กรณีนำเงินสดมาปิดสัญญา
ตัวอย่างนะครับ
สมาชิกมายื่นกู้กู้สามัญเพื่อพัฒนาฯในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ในวันดังกล่าว สหกรณ์ได้ประมวลผลเรียกเก็บเงินประจำเดือนไปแล้วในวันที่ 1
พฤษภาคม 2564 โดยจะระบบจะยังคงเรียกเก็บไปตามสัญญาที่มีไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินโควิด ฉุกเฉินATM ฉุกเฉินปกติ หรือสามัญ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สมาชิกมากู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ และปิดหนี้ฉุกเฉินต่างๆ ตามระเบียบ โดยในวันดังกล่าวสมาชิกจะเหลือหนี้ สามัญเพื่อพัฒนาฯและหนี้สามัญ (ถ้ามี )
เมื่อถึงวันสิ้นเดือน เขตจะส่งรายการหักกลับมาที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าจะผ่านรายการเพื่อนำยอดเงินเข้าระบบ โดยระบบจะนำเงินที่เรียกเก็บฉุกเฉินต่างๆที่ปิดโดยสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ นำไปชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาฯ ทั่งต้นและดอก แทน
สมาชิกสามารถตรวจสอบการชำระหนี้หรือข้อมูลต่างผ่าน ระบบตรวจสอบข้อมูล ภายในเว็บไซด์สหกรณ์ฯ